Εκτρέφεται στην πεδιάδα του νομού Σερρών. 5585 ζώα σε 31 εκτροφές (2009)

Χαρακτηριστικά: • Το 70% περίπου των προβάτων είναι λευκά με μαύρο χρώμα στην κεφαλή, την κάτω τραχηλική χώρα, τα άκρα και την κάτω κοιλιακή χώρα. • Ομοιόμαλλο • Λεπτόουρο • Μεγαλόσωμο • Ψηλά, λεπτά και ισχυρά άκρα • Πρώιμο • Ανθεκτικό • Καλή διάπλαση αποδιδόμενων σφαγίων • Συντελεστής πολυδυμίας 1,35 • Γαλακτοπαραγωγή 110 kg σε 165 μέρες • Λιποπεριεκτικότητα 7,5% • Ρυθμός ανάπτυξης 220 g / ημέρα κατά το θηλασμό (60 μέρες) • Βάρος ενηλίκων : ♂ 85 kg ♀ 60 kg • Ύψος ακρωμίου : ♂ 75 cm ♀ 67 cm