Εκτρέφεται στους Καλλαρύτες και το Συρράκο. 18 ποίμνια με 6413 ζώα (2009). Τα ποίμνια είναι μετακινούμενα (το καλοκαίρι στην οροσειρά των Τζουμέρκων και το χειμώνα σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας- Τύρναβος, Βλωχός, Αμφιθέα ή του Ακτίου)

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο • Μικρόσωμο • Χρωματισμός ομοιόμορφος (λευκά με κοκκινόφαιες κηλίδες στις παρειές του προσώπου, γύρω από το στόμα και τα αυτιά) • Ανθεκτικό • Ιδιαίτερα ευρύ στήθος (κρεοπαραγωγικό) • Πρώιμοι τοκετοί (Οκτώβριο - Νοέμβριο) • Δείκτης πολυδυμίας : ~ 1,3 – 1,4 • Γαλακτοπαραγωγή: 80 - 100 kg / προβατίνα • Υ.Α.: κριοί 67 cm, προβατίνες 60 cm • Σ. Βάρος: κριοί 64 kg, προβατίνες 45 kg 4939 πρόβατα, ΚΓΒΖ Καρδίτσας 650 πρόβατα, σε 1 ποίμνιο (ΚΓΒΖ Ιωαννίνων 2011)