60.000 ζώα , 450 ποίμνια (ΚΓΒΖ Αττικής 2011) Άριστα προσαρμοσμένο στις δύσκολες συνθήκες της περιοχής διαβιώσεώς τους.

Χαρακτηριστικά: • Λεπτόουρο. • Αναμικτόμαλλο. • Μικρόσωμο. • Λευκός χρωματισμός εκτός από τα μη καλυπτόμενα από έριο μέρη που είναι κατά 70% «κοκκίνικα» (ερυθρό χρώμα) και 30 % «βακρίνικα» (μαύρο χρώμα) • Πρώτος τοκετός: 18 μηνών • Δείκτης πολυδυμίας : 1,1- 1,2 • Γαλακτοπαραγωγή : 90 – 100 kg • Βάρος ενηλίκων : ♂ 60 kg ♀ 40 kg • Ύψος ακρωμίου : ♂ 64 cm ♀ 59 cm