Εκτρέφεται σε υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα στον Ψηλορείτη. 4.500 – 5.000 ζώα σε 19 ποίμνια (2006) (ΚΓΒΖ Αττικής 2011)

Χαρακτηριστικά: • Λεπτόουρο • Αναμικτόμαλλο • Μικρόσωμο. • Υ.Α.: προβατίνες 57 cm. • Σ. B.: προβατίνες 27 kg.