Εκτρέφεται στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, νότια της πεδιάδας της Μεσσαράς. Περίπου 2500 ζώα (2006) (ΚΓΒΖ Αττικής >10000 αιτήσεις 2011)

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μικρόσωμο.