Συνήθως οικόσιτο 2850 ζώα σε 20 ποίμνια (2009). 3311 ζώα, (ΚΓΒΖ Καρδίτσας 2011)

Χαρακτηριστικά: • Ομοιόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μέσου μεγέθους • Λευκό με μαύρες κηλίδες στο πρόσωπο. • Κοντά αλλά όχι ισχυρά άκρα. • Ευαίσθητο. • Πρώιμο. • Μαστός καλά αναπτυγμένος, αλλά χωρίς ικανοποιητική πρόσφυση. • Ιδιαίτερα γόνιμο. Συχνά δίφορο. • Η εριοκάλυψη είναι περιορισμένη. • Συντελεστής πολυδυμίας 1,84 • Γαλακτοπαραγωγή 180 kg σε 200 μέρες • Λιποπεριεκτικότητα 6,7% • Ρυθμός ανάπτυξης 300 g/ημέρα κατά το θηλασμό (50 ημέρες), • Σφάγιο μέτριας ποιότητας • Βάρος ενηλίκων: ♂ 65 kg ♀ 50 kg