2393 ζώα σε 6 ποίμνια (2009) 2800 ζώα , (ΚΓΒΖ Ιωαννίνων 2011)

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μέσης σωματικής διάπλασης. • Ομοιόμορφος χρωματισμός (λευκά με μελανές κηλίδες σε αυτιά, μάτια, παρειές, στόμα). • Πρώιμη φυλή (ήβη στο 10ο μήνα ηλικίας). • Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1,3. • Γαλακτοπαραγωγή : ~ 130 kg / προβατίνα. • Βάρος : ♂ 69 kg ♀ 49 kg. • Ύψος Ακρωμίου : ♂ 70 cm ♀ 61 cm.