Εκτρέφεται στο Νομό Μαγνησίας. Πληθυσμός, 3254 άτομα (28 εκτροφείς με 10- 200 πρόβατα ο καθένας) (2009) 2728 ζώα, (ΚΓΒΖ Καρδίτσας 2011)

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο, δασύ, πλούσια προκόμη. • Λεπτόουρο. • Μικρόσωμο. • Χρωματισμός ομοιόμορφος (κιτρινόφαιο χρώμα κυρίως, λίγα ζώα με κοκκινόμαυρο χρώμα στο κεφάλι ή σε όλο το σώμα). • Αυτιά μικρά (70%), ελλείπουν (15%) ή είναι μετρίου μεγέθους (15%). • Τοκετοί δίδυμοι σε ποσοστό 10 – 15 %, από Δεκέμβριο έως Ιανουάριο. • Γαλακτοπαραγωγή: 80 - 120 kg /προβατίνα σε περίοδο 120 ημερών. • Βάρος : ♂ 59 kg ♀ 43 kg • Ύψος Ακρωμίου : ♂ 63 cm ♀ 58 cm