Ένα ποίμνιο με 200 ζώα (2009) στο νομό Ροδόπης.

Χαρακτηριστικά: • Ομοιόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μικρόσωμο. • Δείκτης πολυδυμίας: ~ 1. • Tα αρνιά θηλάζουν 3 μήνες. • Γαλακτοπαραγωγή : ~ 50 kg / προβατίνα. • Βάρος : ♂ 47 kg ♀ 33 kg. • Ύψος Ακρωμίου : ♂ 63 cm ♀ 56 cm.